01/11/2017. Πρώτη συνάντηση γονέων στο σχολείο μας
Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας
η 1η Συνάντηση Γονέων για το
σχολικό έτος 2017-18.

Οι γονείς όλων των τμημάτων ήταν παρόν και ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου μας ,τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών ,τις οποίες παρακολουθούν μέσα από το αναλυτικό μηνιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λαμβάνουν από το σχολείο μας σε ηλεκτρονική μορφή.
Μετά τη συνάντηση γονείς- κηδεμόνες των παιδιών ενημερώθηκαν προσωπικά, εφόσον το επιθυμούσαν, για την πρόοδο των παιδιών τους από τους παιδαγωγούς των τάξεων.