07/11/2017. Επίσκεψη της παιδιάτρου του σχολείου μας

 
Την Τρίτη 07/11/2017 επισκέφτηκε το σχολείο μας η κ.Μαρία Σιτζίμη -Παιδίατρος του σχολείου μας η οποία εξέτασε τα παιδιά μας για το μήνα Νοέμβριο .Η εξέταση θα ολοκληρωθεί σε δεύτερη επίσκεψή της.. 

Η Παιδίατρος εξετάζει τα παιδιά του σχολείου μία φορά το μήνα και ενημερώνει τις ατομικές τους καρτέλες.

Ταυτόχρονα επιμελείται της ενημέρωσης των γονέων  του σχολείου μας με ομιλίες που σχετίζονται με την υγιεινή ,τα συμπτώματα και  την πρόληψη ασθενειών-ιώσεων και τέλος τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών .