22/12/2017.Το Νηπιαγωγείο τραγουδάει τα κάλαντα στο Ιωακείμειο Γηροκομείο .

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 το τμήμα του Νηπιαγωγείου επισκέφτηκε το Ιωακείμειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο όπου και καλάντισε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στους γέροντες και της γερόντισσες του γηροκομείου.


Το προσωπικό και η διεύθυνση του γηροκομείου με πολύ χαρά υποδέχτηκε και κέρασε  τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας!
Τέλος, τα παιδιά του Προνηπιακού τμήματος  έδωσαν ένα όμορφο ημερολόγιο στην Διεύθυνση του γηροκομείου  και ευχαρίστησαν  για την όμορφη φιλοξενία !