22/12/2017. Αποστολή γράμματος στον Άι Βασίλη από το τμήμα του Νηπιαγωγείου .
Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 τα παιδιά του Νηπιαγωγείου έστειλαν το δικό τους γράμμα στον Άι-Βασίλη!