31/01/2018.Δεύτερη συνάντηση γονέων στο σχολείο μας







Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας η δεύτερη συνάντηση γονέων για το σχολικό έτος 2017-2018.




Οι γονείς-κηδεμόνες των παιδιών όλων των τμημάτων ήταν παρόν.




Ενημερώθηκαν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα-project του τμήματος στο οποίο ανήκουν τα παιδιά τους.



Συζήτησαν προσωπικά για την πρόοδο των παιδιών με τους παιδαγωγούς του τμήματος.