ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  
  Οι παιδαγωγοί μας είναι πτυχιούχοι Νηπιαγωγοί και Βρεφονηπιοκόμοι, άρτια καταρτισμένοι, με συνεχή επιμόρφωση, με πολλή αγάπη για τα παιδιά και βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία τους στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

   Βασική προτεραιότητα κάθε παιδαγωγού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι η διαμόρφωση του παιδαγωγικού προγράμματος στο επίπεδο του προγραμματισμού, της έρευνας, της στρατηγικής ελέγχου, της οργάνωση ς του σχολικού χώρου ώστε να παρέχονται στο παιδί συνθήκες κατάλληλες για να αποκτήσει περισσότερες ικανότητες ,αυτονομία και ταυτότητα.

   Πρωταρχικός στόχος των παιδαγωγών μας είναι να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά γνώσεις, ήθος, αξίες και να τα προτρέψουν στην «δια βίου μάθηση». Για την επίτευξη αυτών των στόχων διαμορφώνουμε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που θα παρακινεί το παιδί να συμμετέχει στον σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας,να αντλεί ευχαρίστηση από την συμμετοχή του, να αντιμετωπίζει και να επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται.

    Η μαθησιακή πορεία του κάθε παιδιού παρακολουθείτε στενά. Τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, ωριμάζουν και μπορούν να διατηρήσουν την ταυτότητα τους σε πολυπληθής ομάδες. Χωρίζονται, ανάλογα με την ηλικία τους, σε μικρές παρεούλες (ολιγομελή τμήματα), που παρακολουθούν το ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, που διαμορφώνει η υπεύθυνη παιδαγωγός, βασισμένη στις νοητικές και γλωσσικές ικανότητες των παιδιών κάθε Τμήματος, αλλά και στις συναισθηματικές τους ανάγκες.

    Πρωταρχικός στόχος των παιδαγωγών μας είναι να τα προτρέψουν στην «Δια βίου μάθηση», διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που θα παρακινεί το κάθε παιδί να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, να αντλεί ευχαρίστηση από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες, να αντιμετωπίζει και να επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται. 

    Γι αυτό το λόγο οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται στο σχολείο μας είναι ανοιχτές, δίνοντας στο κάθε παιδί να προσεγγίσει την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα από τη δική του οπτική και σύμφωνα με τις δικές του δυνατότητες και να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρόνος, έτσι ώστε κάθε παιδί να λειτουργεί με το δικό του ρυθμό.

    Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία και τις παραδόσεις της πατρίδας μας, καθώς και στην παιδαγωγική σημασία της προετοιμασίας εορταστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά, οργανώνουμε κάθε χρόνο μικρές γιορτές για τις Θρησκευτικές παραδόσεις, Εθνικές επετείους, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και μία μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.

    Επειδή θέλουμε τα παιδιά να βιώνουν τη γνώση, οργανώνουμε «βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες», όπως πχ. ημέρες ζαχαροπλαστικής, ημέρες βιβλίου, κυκλοφοριακή αγωγή, αθλητισμός και ευγενής άμιλλα κτλ. στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, σε σχέση με την εκάστοτε θεματολογία. 

    Επίσης, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την άμεση επαφή των παιδιών με τα μνημεία του πολιτισμού μας, οργανώνουμε εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικά μνημεία και διάφορους χώρους, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα μάτια ενός παιδιού – εκθέσεις και επαγγελματικούς χώρους πχ. αρτοποιείο, οδοντιατρείο, κτλ.