ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  
Οι παιδαγωγοί μας είναι πτυχιούχοι Νηπιαγωγοί και Βρεφονηπιοκόμοι, άρτια καταρτισμένοι, με συνεχή επιμόρφωση, με πολλή αγάπη για τα παιδιά και βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία τους στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης.

Βασική προτεραιότητα κάθε παιδαγωγού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι η διαμόρφωση του παιδαγωγικού προγράμματος στο επίπεδο του προγραμματισμού, της έρευνας, της στρατηγικής ελέγχου, της οργάνωσης του σχολικού χώρου, ώστε να παρέχονται στο παιδί συνθήκες κατάλληλες για να αποκτήσει περισσότερες ικανότητες ,αυτονομία και ταυτότητα.

Πρωταρχικός στόχος των παιδαγωγών μας είναι να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά γνώσεις, ήθος, αξίες και να τα προτρέψουν στην «δια βίου μάθηση». Για την επίτευξη αυτών των στόχων διαμορφώνουμε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον που θα παρακινεί το παιδί να συμμετέχει στον σχεδιασμό της μαθησιακής