ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ     Το παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκτός από τις ώρες φαγητού και ύπνου, προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και επιθυμίες των παιδιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες για την :

· Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη

· Γλωσσική και Νοητική Ανάπτυξη

· Αισθητική Αγωγή και Δημιουργία

· Ψυχοκινητική Ανάπτυξη

· Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Αισθήσεων

· Αγγλική-Ιταλική και Μουσική Προπαιδεία,

     καλλιεργώντας ένα κλίμα αναγνώρισης, αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των παιδιών. 

   Δημιουργούμε συνθήκες που μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά, ώστε να προάγουν τη δημιουργικότητα και την φαντασία τους. 

     Θέτουμε άμεσους και μακροπρόθεσμους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του κάθε παιδιού καθώς και το γενικό αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών της τάξης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία της μάθησης και επιλέγοντας δραστηριότητες που να έχουν νόημα για τα παιδιά και να τα οδηγούν ένα βήμα πιο πέρα από το επίπεδο που το καθένα τους έχει ήδη κατακτήσει. 

     Επίσης, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου έχουν την δυνατότητα για μια πρώτη εκπαιδευτική επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα δεξιοτήτων κατάλληλα για την ηλικία τους. 

  Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν έρχεται να υποκαταστήσει γνωστικές περιοχές που προσεγγίζονται κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος, αλλά δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να έχουν νέες εμπειρίες υποβοηθητικές της γραφής, ανάγνωσης, μαθηματικών κ.λ.π. 

     Το πρόγραμμα Μουσικής Προπαιδείας απευθύνεται στα παιδιά των Προνηπιακών Τμημάτων και στο Νηπιαγωγείο και πραγματοποιείται από έμπειρο Μουσικό - εκπαιδευτικό μέσα στα πλαίσια της γενικότερης εκπαίδευσης. Η μουσική είναι αναπόπαστα δεμένη με τη ζωή του παιδιού,γιατί παρέχει ρυθμό, που είναι η κίνηση και η κίνηση είναι η πιο άμεση εκδήλωση της ζωής του παιδιού στη ηλικία αυτή. Το παιδί βιώνει τους νόμους της μουσικής,της μετρικής του λόγου, μαθαίνει να χρησιμοποιεί μουσικά όργανα και οδηγείται στην εκμάθηση τραγουδιών κ.λ.π. 

   Το μάθημα της Αγγλικής και Ιταλικής Γλώσσας απευθύνεται στα παιδιά των Προνηπιακών Τμημάτων και στο Νηπιαγωγείο και ακολουθεί τα πρότυπα προγράμματα Montessori (άμεσης καθοδήγησης). 

   Πολύ σημαντική είναι επίσης η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στις παιδαγωγούς του σχολείου μας και τους γονείς. 

  Οργανώνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τέτοιο, ώστε να αναπτύσσει μία συστηματική συνεργασία με τους γονείς, παίρνοντας μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τις επισκέψεις και την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του σχολείου (open courses)

  Παράλληλα, η διεύθυνση και οι παιδαγωγοί είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για να συζητήσουμε με τους γονείς των μαθητών μας οποιοδήποτε θέμα που τους απασχολεί. 

   Για αυτό το λόγο, οργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώσεις γονέων, κατά τη διάρκεια των οποίων είναι διαθέσιμοι όλοι οι συνεργάτες του σχολείου μας, για να συζητήσουν την πρόοδο των μικρών μαθητών μας, ενώ σε συνεργασία με την εξωτερική παιδίατρό μας οργανώνουμε ημερίδες και σεμινάρια για την ενημέρωση των παιδαγωγών και των γονέων σε σημαντικά θέματα που αφορούν την υγεία. 

   Η επικοινωνία με τις παιδαγωγούς μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά καθημερινώς από 14.30’έως 15.30’