ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι γονείς υποχρεούνται να είναι συνεπείς στο ωράριο λειτουργίας του σταθμού. Όταν θέλουν να έλθουν να πάρουν τα παιδιά τους πιο νωρίς από το καθορισμένο, οι ίδιοι ή άτομο δικής τους επιλογής, πρέπει τηλεφωνικά να ενημερώσουν την Διεύθυνση του Σταθμού με τα στοιχεία του ατόμου που θα πάρει το παιδί. Όταν έρχονται να φέρουν ή να πάρουν τα παιδιά τους, υποχρεούνται να είναι διακριτικοί και να μην μπαίνουν στους χώρους διδασκαλίας.

Οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν ευθύνη κατά την προσέλευση να παραδίδουν το παιδί στους παιδαγωγούς και κατά την αποχώρηση τους να κλείνουν την εξωτερική πόρτα.

Τέλος, στην περίπτωση που το παιδί σας είναι αδιάθετο, θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει με βεβαίωση παιδιάτρου την οποία θα προσκομίσει στην Γραμματεία του Σχολείου μας. Εάν το παιδί νιώσει αδιαθεσία κατά το διάστημα που είναι στο σχολείο μας, άμεσα θα ενημερώνονται οι γονείς του. Οι δε γονείς θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο το συντομότερο και να παραλάβουν το παιδί τους.

Παρακαλούμε οι γονείς για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου

να ακολουθούν τον Κανονισμό Λειτουργίας του

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8f0vxB4fJLjItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTs7B_dniN1JAt7qriOMYym2wlq8ydDqqptt3n0Kbz7QcE.