ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος μηνός χωρίς καθυστέρηση. 

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται ηλεκτρονικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Σταθμού μας. 

(Παρακαλούμε με την κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας και ο μήνας εξόφλησης). 

Τα δίδακτρα κάθε μήνα καταβάλλονται στο σταθμό, ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει φοιτήσει όλες τις ημέρες του μήνα.