ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει ο σταθμός μας πέρα της φύλαξης και της εκπαίδευσης των παιδιών, είναι και η μεταφορά με λεωφορείο.

Παρέχονται υπηρεσίες μετακίνησης, με δύο ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία, που πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Διαθέτουν θέσεις για παιδιά με ζώνες ασφαλείας, ενώ για τα βρέφη διατίθενται ειδικά καθίσματα για την ασφαλή μεταφορά τους.

Τα δρομολόγια, παρουσία εκπαιδευμένης συνοδού, καλύπτουν όλη την πόλη της Αλεξανδρούπολης και την περιοχή της Ν. Χιλής .